Razpis za prosto delovni mesto pripravnik – zdravstveni tehnik

Delodajalec: MŠO: 5054885000 šifra SKD: 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD TRG 4. JULIJA 4
2370 DRAVOGRAD

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5507 DRAVOGRAD

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVNIK – ZDRAVSTVENI TEHNIK M/Ž – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: DELO POTEKA V OBLIKI PRIPRAV IN UVAJANJA PRIPRAVNIKA NA SAMOSTOJNO DELO ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA.

Izobrazba po Klasius: 150 srednja strokovna, srednja splošna, 0913 Zdravstvena nega in babištvo
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas Poskusno delo: ne

Zahtevano znanje jezikov: SL – slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh Objava tudi na naslednjih UE: RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC

Rok za prijavo kandidatov: dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEKSANDRA ZALOŽNIK, 02 872 34 02, info@zd-dravograd.si Kontakt delodajalca za BO: ALEKSANDRA ZALOŽNIK, 02 872 34 02, info@zd-dravograd.si

Posredovanje ZRSZ: Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 1.7.2021 Datum objave v prostorih zavoda: 2.7.2021 Rok za prijavo kandidatov: 10.7.2021