Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo zdravstveno zakonodajo in drugimi predpisi, ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva.

Zdravstveni dom Dravograd nima dislociranih ambulant, razen šolske zobne ambulante na Osnovni šoli Dravograd.

Izvajamo:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
 • nujno medicinsko pomoč
 • splošno medicino
 • zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 • patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu,
 • preventivo predšolskih in šolskih otrok
 • laboratorijsko in drugo diagnostiko,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino,
 • specialistično delo
 • rentgensko diagnostiko,
 • psihološka dejavnost (za šolske in predšolske otroke),
 • izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju bolezni srca in ožilja,
 • specialistično otroško preventivno zobozdravstvo

 

mini-1  mini-2  mini-3