Dejavnost: Osnovna zdravstvena dejavnost – SPLOŠNA AMBULANTA I.

Zdravnik: Marko Gašper, dr.med.spec.druž.med.

Almir Hodžić, tehnik zdr. nege

ŠTEVILO OPREDELJENIH NA DAN 01.09.2019: 1693

Za pregled se je potrebno naročiti!

 

ORDINACIJSKI ČAS:

Vsak dan med 7:00 in 9:00 in v sredo od 12:30 do 14:30 je rezerviran čas za akutno obolele bolnike, po tem času imajo prednost naročeni pacienti. Delo na terenu v okviru ordinacijskega čas v torek od 12:00 do 14:00 ure.

Dan Dopoldan Malica Popoldan Malica
ponedeljek  07:00 – 14:00 10:00 – 10:30
torek  07:00 – 14:00 10:00 – 10:30
sreda  12:30 – 19:30  16:00-16:30
četrtek  07:00 – 14:00 10:00 – 10:30
petek  07:00 – 14:00 10:00 – 10:30

 

PREVEZI:

  • Ponedeljek, torek, četrtek in petek: med 10:30 in 12:00
  • Sreda: med 16:30 in 18:00

NAROČANJE NA PREGLED V SPLOŠNI AMBULANTI:

SPLOŠNA AMBULANTA 1, MARKO GAŠPER, DR.MED.SPEC.DRUŽ.MED.
OSEBA, KI NAROČA:
ZDRAVSTVENI TEHNIK ALMIR HODŽIĆ

NA TELEFON: 02-87-23- 430

  • Ponedeljek, torek, četrtek in petek: med 7:30 in 13:30
  • Sreda: med 12:30 in 18:00

ELEKTRONSKO:Sa01@zd-dravograd.si.

PO POŠTI: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta I, trg 4. julija 4,2370 Dravograd
ALI OSEBNO V AMBULANTI! (I. nadstropje)

NAROČANJE REDNE TERAPIJE IN NAPOTNIC ZA KONTROLNE PREGLEDE:

NA TELEFON: 02-87-23- 430

  • Ponedeljek, torek, četrtek in petek: med 13:00 in 14:30
  • Sreda: med 18:00 in 19:30

ELEKTRONSKO: almir.hodzic@zd-dravograd.si.

PO POŠTI: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta I, trg 4. julija 4,2370 Dravograd
ALI OSEBNO V AMBULANTI! (I. nadstropje)