Dejavnost: OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST – SPLOŠNA AMBULANTA III.

Zdravnik: Katja Lipovnik, dr. med., spec. družinske medicine
Sestra: Lara Duler, zdrav. tehnik

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB NA DAN 01.01.2021: 1466

Za pregled se je potrebno naročiti!

NAROČANJE PACIENTOV

SPLOŠNA AMBULANTA 3, KATJA LIPOVNIK, DR.MED.,SPEC.DRUŽ.MED.
OSEBA, KI NAROČA:
ZDRAVSTVENI TEHNIK LARA DULER

PO TELEFONU: 02-87-23-421 (vsak dan v ordinacijskem času od 7:30 -14:30 ure razen v času malice od  10:00 – 10:30 in ponedeljek od 13:00 – 19:00 razen v času malice od 16:00 do 16:30 ure)

ELEKTRONSKO:sa03@zd-dravograd.si.

PO POŠTI: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta III, trg4.  julija 4, 2370 Dravograd
ALI OSEBNO V AMBULANTI! (I. nadstropje).

Za pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti.
Ordinacijski čas v splošni ambulanti se lahko izjemoma spremeni, zato za dodatne informacije pokličite na tel. št. 02/87-23-400! Delo na terenu je v okviru ordinacijskega časa v četrtek od 13:00 do 15:00 ure.

Ordinacijski čas:

Dan Dopoldan Malica Popoldan Malica
ponedeljek 12:30 – 19:30 16:00 – 16:30
torek 07:30 – 14:30 10:00 – 10:30
sreda 07:30 – 14:30 10:00 – 10:30
četrtek 07:30 – 14:30 10:00 – 10:30
petek 07:30 – 14:30 10:00 – 10:30