DIREKTOR
Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
T: 02 87 23 423
E: jozef.studencnik@zd-dravograd.si

TAJNIŠTVO
Osnovne informacije
Franja Kotnik
T: 02 87 23 400

FINANČNA IN RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Refundacije pripravniki in specializanti
ter obračun plač

Marija Kordež dipl.ekon.
T: 02 87 23 418
E: marija.kordez@zd-dravograd.si

KADROVSKA SLUŽBA
Fakturiranje, likvidacija, plačevanje računov,
realizacija in kadrovske zadeve

Aleksandra T. Založnik, univ.dipl.prav.
T: 02 87 23 402
E: info@zd-dravograd.si, knjigovodstvo@zd-dravograd.si

DELOVNI ČAS:
07:00-15:00