Podatki o čakalnih dobah so vam dostopni tudi na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

Pooblaščena oseba za čakalne dobe: Strokovni vodja: Veljko Ignjatović dr.med.spec.druž.med.

ČAKALNE DOBE NA DAN 02.9.2020

Dejavnost Izvajalec Pooblaščena oseba za čakalni seznam Vrsta zdravstvene storitve Čakalna doba v dnevih glede na stopnjo nujnosti za prvi pregled (stopnje nujnosti: zelo hitro, hitro, redno)
LOGOPEDIJA Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log. Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log. Pregled prvi zelo hitro :30 dni, hitro: 90 dni, redno 180 dni
DISPANZER ZA ŽENSKE Mariusz Kosi dr.med.spec.gin.in por. Helena Brezovnik, zdr.teh. Ginekološki pregled prvi zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 30 dni
SPLOŠNA AMBULANTA I. Marko Gašper dr.med.spec.druž.med. Almir Hodžić, zdr.teh. Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 7 dni
SPLOŠNA AMBULANTA II. Veljko Ignjatović dr.med.spec.druž.med. Tatjana Gliebe, zdr.teh. Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 3-5 dni
SPLOŠNA AMBULANTA III. Katja Lipovnik dr. med.spec.druž.med. Lara Duler, zdr.teh. Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 3-5 dni
 OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA  Lona Heber, dr,med. spec. pediatrije  Anita Ribič,sms in Franja Hribernik, dipl. med.s.  Otroška in šolska preventiva in kurativa  zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 7 dni
PEDONTOLOGIJA ORDINACIJA Nataša Petrič Serušnik dr.dent.med.spec. Lucija Schӧndorfer, zob. asistentka Pregled, zdravljenje zelo hitro:14 dni, hitro:120 dni, redno 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZDRAVLJENJE Maja Gostenčnik Adamič dr.dent.med. Leonida Breg, zob. asistentka Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI PROTETIKA Maja Gostenčnik Adamič dr.dent.med. Leonida Breg, zob. asistentka Protetika zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA ZDRAVLJENJE Dušica Novakovska dr.dent.med. Jolanda Glavič, zob. asistentka Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA PROTETIKA Dušica Novakovska dr.dent.med. Jolanda Glavič, zob.asistentka Protetika zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ŠOLSKO MLADINO Smakjoska Olgica, dr. dent. med. Petra Ozanič, zob. asist. Pregled, zdravljenje zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
PSIHOLOGIJA Anka Pori dipl. psih. def. Anka Pori dipl. psih. def. Pregled prvi zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni

 

NAČINI NAROČANJA

Ambulanta Izvajalec Pooblaščena oseba
za vodenje
čakalnega seznama
Načini naročanja
LOGOPEDIJA Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log. Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log.
 • Po telefonu: 02 872 34 22 v ordinacijskem času ambulante
 • Elektronsko: info@zd-dravograd.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, Logopedija, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (v pritličju)
DISPANZER ZA ŽENSKE Mariusz Kosi dr.med.spec.gin.in por. Helena Brezovnik, zdr.teh.
 • Po telefonu: 02 872 34 40 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: ginekoloska@zd-dravograd.si,
 • doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, Ginekološka ambulanta, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (v pritličju)
SPLOŠNA AMBULANTA I. Marko Gašper dr.med.spec.druž.med. Almir Hodžić, zdr. teh.
 • Po telefonu: 02 872 34 30 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si- glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta I., Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (I. nadstropje)
SPLOŠNA AMBULANTA II. Veljko Ignjatović dr.med.spec.druž.med. Tatjana Glibe, zdr.teh.
 • Po telefonu: 02 872 34 25 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje,
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta II., Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (I. nadstropje)
SPLOŠNA AMBULANTA III. Katja Lipovnik dr. med.spec.druž.med. Lara Duler, zdr.teh.
 • Po telefonu: 02 872 34 21 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta III., Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (I. nadstropje)
 OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA  Lona Heber, dr,med. spec. pediatrije  Anita Ribič,sms
 • Po telefonu: 02 872 34 44 (v ordinacijskem času ambulante za kurativo in za posvetovalnico in preventivne preglede 02 872 34 26 oz. 041 342 612)
 • Elektronsko: pediatrija@zd-dravograd.si.
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, ambulanta III., Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (I. nadstropje ločen vhod s hrbtne strani ZD)
PEDONTOLOGIJA ORDINACIJA Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med.spec. Lucija Schӧndorfer, zob. asistentka
 • Po telefonu: 02 872 34 06 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: pedontologija@zd-dravograd.si,(https://cakalnedobe.ezdrav.si/)
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, pedontologija., Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZDRAVLJENJE Maja Gostenčnik Adamič, dr.dent.med. Leonida Breg, zob.asistentka
 • Po telefonu: 02 872 34 10 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, zobozdravstvo odrasli, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI PROTETIKA Maja Gostenčnik Adamič, dr.dent.med. Leonida Breg, zob. asistentka
 • Po telefonu: 02 872 34 10 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, zobozdravstvo odrasli, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA ZDRAVLJENJE Dušica Novakovska, dr.dent.med. Jolanda Glavič, zob. asistentka
 • Po telefonu: 02 872 34 15 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, zobozdravstvo mladina, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA PROTETIKA Dušica Novakovska, dr.dent.med. Jolanda Glavič, zob. asistentka
 • Po telefonu: 02 872 34 15 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, zobozdravstvo mladina, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ŠOLSKO MLADINO Smakjoska Olgica, dr. dent. med. Petra Ozanič, zob. asist.
 • Po telefonu: 02-87-23-417 (v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko: doZdravnika.si -glej pod to ambulanto-naročanje
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, zobozdravstvo za šolsko mladino, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (Osovna šola Neznanih talcev Dravograd)
PSIHOLOGIJA Anka Pori, dipl. psih. def. Anka Pori, dipl. psih. def.
 • Po telefonu: 02 87 23 447(v ordinacijskem času ambulante)
 • Elektronsko:
 • Po pošti: Zdravstveni dom Dravograd, psihologija, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
 • Osebno v ambulanti (II. nadstropje)