Nacionalne čakalne dobe najdete tukaj.

Čakalne dobe po dejavnostih v ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD na dan 30. 04. 2016 hitro – redno
SPLOŠNA AMBULANTA I. 0 – 3 dni
SPLOŠNA AMBULANTA II. 0 – 3 dni
SPLOŠNA AMBULANTA III. 0 – 3 dni
OTROŠKA IN ŠOLSKA PREVENTIVA PO NAROČILU 0 – 0 dni
DISPANZER ZA ŽENSKE / – do 60 dni
RTG SLIKANJE 0 – 0 dni
PEDONTOLOGIJA – DISPANZER / – 110 dni
PEDONTOLOGIJA – ORDINACIJA / – 110 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZDRAVLJENJE / – 120 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI PROTETIKA / – 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA ZDRAVLJENJE / – 90 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA PROTETIKA / – 0 dni

 

Čakalne dobe

Pripravila: Aleksandra T. Založnik

Odgovorna oseba za čakalne dobe:
Strokovni vodja: Ervin PEČNIK, dr.med.