Podatki o čakalnih dobah so vam dostopni tudi na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

 

 

Čakalne dobe po dejavnostih v ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD na dan 31. 07. 2017 hitro – redno
SPLOŠNA AMBULANTA I. 0 – 3 dni
SPLOŠNA AMBULANTA II. 0 – 3 dni
SPLOŠNA AMBULANTA III. 0 – 3 dni
OTROŠKA IN ŠOLSKA PREVENTIVA PO NAROČILU 0 – 0 dni
DISPANZER ZA ŽENSKE / – do 60 dni
RTG SLIKANJE 0 – 0 dni
PEDONTOLOGIJA – DISPANZER / – 130 dni
PEDONTOLOGIJA – ORDINACIJA / – 130 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZDRAVLJENJE / – 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI PROTETIKA / – 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA ZDRAVLJENJE / – 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA PROTETIKA / – 0 dni

 

ČAKALNE DOBE

Pripravila: Aleksandra T. Založnik

Pooblaščena  oseba za čakalne dobe:

Strokovni vodja : Ervin Pečnik dr.med. z licenco