Razpis za DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DRAVOGRAD

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd, na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Dravograd z dne 28.5.2015, 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list RS, št....

Accessibility