Razpis za prosto delovni mesto finančno računovodski delavec

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V (šifra DM J015009) Zahtevana izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK V. stopnja izobrazbe Trajanje zaposlitve: DOLOČEN ČAS 1 LETO – povečan obseg dela Pričetek dela: TAKOJDelovne izkušnje: najmanj 1 leto Dodatna znanja in veščine: ZELO DOBRO POZNAVANJE PROGRAMOV ISOZ, RAF in SAOP, delo z računalnikom (poznavanje programov Office), dobre komunikacijske sposobnosti, pripravljenost na timsko delo, pripravljenost na dodatno usposabljanje...

Razpis za prosto delovni mesto pripravnik – zdravstveni tehnik

Delodajalec: MŠO: 5054885000 šifra SKD: 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD TRG 4. JULIJA 42370 DRAVOGRAD Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5507 DRAVOGRAD Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVNIK - ZDRAVSTVENI TEHNIK M/Ž - M/Ž Podroben opis delovnega mesta: DELO POTEKA V OBLIKI PRIPRAV IN UVAJANJA PRIPRAVNIKA...

Razpis za direktorja ZD Dravograd

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd, na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Dravograd z dne 28.5.2015, 21.člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list RS, št. 55/2011 in 22/2015)...