VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Zdravje je naša največja vrednota, ki je ne moremo kupiti, lahko pa jo gradimo skozi vse življenje.

Najbolj močne temelje zdravega načina življenja zgradimo že v predšolskem in šolskem obdobju, saj smo takrat najbolj dovzetni za spremembe.

Ljudje smo za svoje zdravje in način življenja odgovorni sami, zato je dolžnost vsakega posameznika, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Namen programa je osvojitev odgovornosti otrok in mladostnikov za zdrav življenjski slog ter veščin za uporabo znanj o zdravju doma in v šoli ter kasneje v življenju.

Zdravstveni delavci in sodelavci si z zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov prizadevamo pri kontinuiranem ozaveščanju, učenju in motiviranju posameznika za zdrav življenjski slog.

Programi se izvajajo v sodelovanju z vrtci občine Dravograd in šolama ter podružnicami omenjene občine v času pouka.

Program vzgoje za zdravje v predšolskem obdobju

V programu želimo na enostaven in zanimiv način otrokom približati osnove zdravega načina življenja.

Vsebine:

– Zdrave navade.

– Želim ostati zdrav – zdrava prehrana.

– Osnovna higiena – higiena rok.

– Zdrav način življenja.

– Zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi pri otrocih.

– Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti predšolskih otrok.

– Zdravo na soncu.

Letni vsebinski program uskladimo na začetku šolskega leta s predstavnikom vzgojno varstvenega zavoda.

V program vključujemo tudi druge aktualne teme glede na potrebe VZZ.

Program vzgoje za zdravje v šolskem obdobju

Srečanja z učenci se nanašajo na doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo.

Vsebine:

1. razred: Zdrave navade

2. razred: Osebna higiena

3. razred: Zdrav način življenja

4. razred: Preprečevanje poškodb

5. razred: Zasvojenost

6. razred: Odraščanje

7. razred: Duševno zdravje – pozitivna samopodoba in stres

8. razred: Medsebojni odnosi

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost

Poleg predpisanih vsebin in aktualne potrebe izvajamo tudi naslednje vsebine:

– Temeljni postopki oživljanja.

– Čiste roke za zdrave otroke.

– Sladke pijače.

– Kako se lahko sprostim?

– Različni smo, ampak enaki.

– Predstavitev zdravstvenih poklicev.

– HPV virus.

– Nasilje med mladimi.

– Motnje hranjenja.

– Zasvojenost z računalnikom in internetom.

– UV sevanje.

– Prekomerna telesna teža.

– Gibanje.

– Zdravi, varni in srečni v šoli v naravi.

– Skrb za zdravje v času odraščanja.

– Učim se spopadati s stresom.

idr.

Letni vsebinski program uskladimo na začetku šolskega leta s predstavnikom vzgojno vzgojno izobraževalne ustanove.

V program vključujemo tudi ostale aktualne vsebine glede na potrebe šole.

 

Izvajamo tudi predavanja ta starše ter pedagoške delavce.

Izvajalka vsebin vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:
Petra Ozanič, dipl. m. s.
E-naslov: solska.preventiva@zd-dravograd.si
Tel. številka: 02/ 87 23 408 ; 031 753 009

Accessibility