centerZaKrepiterZdravjaGlava

PREDSTAVITEV CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN OPIS POSAMEZNIH DELAVNIC

Informacije o vključitvi v posamezne delavnice dobite pri Vašem osebnem zdravniku, ali pri Lei Rebernik, osebno v Zdravstvenem domu Dravograd, ali po e-mailu: lea.kraker@gmail.com

Program svetovanja za zdravje obsega 12 vrst ne medikamentoznih obravnav, od tega 4 temeljne delavnice in 8 poglobljenih delavnic oz. individualnih svetovanj.

TEMELJNE ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni (KB), motiviranju za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem, in za vključitev v poglobljene zdravstveno vzgojne delavnice/individualna svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za KB.

Kdo se lahko udeleži delavnice? Odrasle osebe 19+, s prisotnimi dejavniki tveganja za KB, ogroženi za razvoj KB ter kronični bolniki.

POGLOBLJENE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE/ INDIVIDUALNA SVETOVANJA so namenjene pridobivanju znanja in veščin ter motivacije udeležencev za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Strokovnjaki jim prav tako nudijo podporo in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter pri skrbi za zdravje.

Kdo se lahko udeleži delavnice? Preventivno pregledane odrasle osebe 19+ s strani izbranega osebnega zdravnika ali referenčne ambulante.

TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZDRAVO ŽIVIM

Je temeljna zdravstveno-vzgojna delavnica, ki predstavi problem srčno-žilnih bolezni in informacije o zdravem življenju. Vanjo se lahko vključi 10 odraslih oseb. Delavnica obsega eno srečanje, ki traja 120 minut.

ALI SEM FIT?

Je delavnica, ki obsega eno skupinsko srečanje, kjer se ugotavlja telesna zmogljivost osebe. Obsega test hoje na 2 km ali 6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu. Za vsakega udeleženca se določi primeren test, na podlagi njegovega zdravstvenega stanja in stanja prehranjenosti.

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

Je delavnica, ki obsega eno srečanje v trajanju 90 minut. Namenjena je odraslim osebam z zvišanim krvnim sladkorjem ali osebam, ki so na meji za moteno toleranco za sladkor. V delavnici pridobite informacije o bolj kakovostnem življenju, saj sprememba dosedanjih navad lahko vsakemu koristi.

ZVIŠAN KRVNI TLAK

Delavnica obsega eno skupinsko srečanje, ki traja 90 minut. Pridobili boste informacije o zvišanem krvnem tlaku, kako ga obvladovati, in se naučili pravilno meriti tlak.

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Delavnica obsega eno skupinsko srečanje v trajanju 90 minut. Pridobili boste informacije o nastanku holesterola, pomenu ciljnih in mejnih vrednosti ter zvišanih maščobah v krvi za zdravje in spoznali način, kako vzdrževati normalne vrednosti.

TEHNIKE SPROŠČANJA

Delavnica obsega eno skupinsko srečanje, ki traja 90 minut. V okviru delavnice boste spoznali in preizkusili tri sprostitvene tehnike, ki jih nato lahko samostojno izvajate doma. Redno izvajanje le-teh ima namreč številne pozitivne učinke na posameznikovo telesno in duševno zdravje.

TEST TELESNA PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE IN STAREJŠE

Obsega eno srečanje, ki je namenjeno poglobljenemu testiranju posameznikov z visokim tveganjem za pojav telesne neaktivnosti in zmanjšane funkcijske zmožnosti. Na podlagi ocene testiranja vam bomo svetovali o ustrezni telesni dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja.

SLADKORNA BOLEZEN TIP 2

Delavnica obsega eno srečanje v trajanju 90 minut. Predstavili vam bomo vse, kar je najbolj pomembno o sladkorni bolezni tipa 2.

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZDRAVO HUJŠANJE

Delavnica traja 18 tednov in obsega 15 skupinskih srečanj ter 3 motivacijska srečanja. Namenjena je osebam, ki se soočajo z debelostjo. Udeleženci pridobijo znanje o spreminjanju prehranskih in gibalnih navad ter podporo v procesu hujšanja in pri vzdrževanju zdravega življenjskega sloga.

ZDRAVO JEM

Delavnica obsega štiri 90-minutna skupinska srečanja in 2 individualni svetovanji. Pridobili boste znanje in veščine za postopno uvajanje sprememb v vašem prehranjevanju ter kako jih vzdrževati.

GIBAM SE

Delavnica obsega trinajst skupinskih srečanj v trajanju 60 minut in dve individualni svetovanji. Glavni namen je pridobitev ocene vaše telesne pripravljenosti, prav tako motivacija in posredovanje znanja in veščin za samostojno izvajanje telesne vadbe za aktiven življenjski slog

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE

Delavnica obsega 5 skupinskih srečanj po 90 minut. Glavna naloga delavnice je pridobitev znanja o sladkorni bolezni tipa 2 in učenje za postopno uvajanje sprememb v vaše vsakdanje življenje.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

Delavnica poteka v manjši skupini. Obsega štiri skupinska srečanja, ki trajajo 90 minut, in možnost individualnega razgovora s psihologom. Namen delavnice je spoznati glavne značilnosti depresivne motnje in se seznaniti z načini za premagovanje le-te. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite tudi sami.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Delavnica poteka v manjši skupini. Obsega štiri skupinska srečanja, ki trajajo 90 minut, in možnost individualnega razgovora s psihologom. Namen delavnice je spoznati glavne značilnosti anksioznih motenj in se seznaniti z načini za premagovanje le-teh. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite tudi sami.

SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja, ki trajajo 90 minut, in možnost individualnega razgovora s psihologom. V okviru delavnice boste spoznali značilnosti stresa kot normalnega odgovora organizma na zahteve okolja. Pogovorili se bomo o vplivu stresa na naše počutje in zdravje ter se seznanili z načini spoprijemanja z njim.

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

Delavnica obsega šest srečanj. Temelj te delavnice je podpora pri opuščanju kajenja. V delavnico se lahko vključite individualno ali skupinsko.

Delavnice izvajajo:

  • diplomirane medicinske sestre
  • diplomirani fizioterapevti
  • diplomirani univerzitetni psiholog
  • diplomirani dietetiki
  • diplomirani kineziologi

Pripravila : Lea Rebernik, dipl.m.s.