obvestilo staršem – otroška posvetovalnica

Spoštovani,
v zadnjem času v otroški posvetovanici opažamo večje število odsotnosti brez odpovedi
termina.
Starše otrok, ki so naročeni v otroški posvetovalnici zato naprošamo, da v primeru ko se
termina ne morete udeležiti to sporočite na telefon 02/87-23-444 ter na takšen način
skrajšate čakanje na termin ostalim.
Najlepša hvala.
Otroško šolski dispanzer

Accessibility