Podatki o čakalnih dobah so vam dostopni tudi na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

Pooblaščena oseba za čakalne dobe: Strokovni vodja: Veljko Ignjatović dr.med.spec.druž.med.

Čakalne dobe na dan 02.09.2020

Dejavnost
Izvajalec
Pooblaščena oseba za čakalni seznam
Vrsta zdravstvene strotive
Čakalna doba v dnevih glede na stopnjo nujnosti za prvi pregled
LOGOPEDIJA
Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log.
Mag. Mateja Salčnik, prof.def.klin.log.
Pregled prvi
zelo hitro :30 dni, hitro: 90 dni, redno 180 dni
DISPANZER ZA ŽENSKE
Mariusz Kosi dr.med.spec.gin.in por.
Helena Brezovnik, zdr.teh.
Ginekološki pregled prvi
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 30 dni
SPLOŠNA AMBULANTA I.
Marko Gašper dr.med.spec.druž.med.
Almir Hodžić, zdr.teh.
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 7 dni
SPLOŠNA AMBULANTA II.
Veljko Ignjatović dr.med.spec.druž.med.
Tatjana Gliebe, zdr.teh.
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 3-5 dni
SPLOŠNA AMBULANTA III.
Katja Lipovnik dr. med.spec.druž.med.
Lara Duler, zdr.teh.
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 3-5 dni
OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA
Lona Heber, dr,med. spec. pediatrije
Anita Ribič,sms in Franja Hribernik, dipl. med.s.
Otroška in šolska preventiva in kurativa
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 7 dni
PEDONTOLOGIJA ORDINACIJA
Nataša Petrič Serušnik dr.dent.med.spec.
Lucija Schӧndorfer, zob. asistentka
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:14 dni, hitro:120 dni, redno 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZDRAVLJENJE
Maja Gostenčnik Adamič dr.dent.med.
Leonida Breg, zob. asistentka
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI PROTETIKA
Maja Gostenčnik Adamič dr.dent.med.
Leonida Breg, zob. asistentka
Protetika
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 180 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA ZDRAVLJENJE
Dušica Novakovska dr.dent.med.
Jolanda Glavič, zob. asistentka
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA PROTETIKA
Dušica Novakovska dr.dent.med.
Jolanda Glavič, zob.asistentka
Protetika
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ŠOLSKO MLADINO
Smakjoska Olgica, dr. dent. med.
Petra Ozanič, zob. asist.
Pregled, zdravljenje
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni
PSIHOLOGIJA
Anka Pori dipl. psih. def.
Anka Pori dipl. psih. def.
Pregled prvi
zelo hitro:0 dni, hitro:0 dni, redno 0 dni