Dostopnost

Zdravstveni dom Dravograd se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča https://www.zd-dravograd.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom. 

Izjava o dostopnosti 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.zd-dravograd.si 

Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti. 

Stopnja skladnosti 

Ocenjujemo, da je dostopnost spletne strani www.zd-dravograd.si delno usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). 

Manj dostopne vsebine 

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). 

Priprava izjave o dostopnosti 

Spletna stran je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 7. 7. 2022. Ta izjava je bila pripravljena 7.7.2022 na podlagi samoocene. 

Povratne in kontaktne informacije 

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

  • • e-naslov: info@zd-dravograd.si
  • • tel. 02 87 23 400 ali Zdravstveni dom Dravograd, Uprava, Trg 4. julija 4, Dravograd.

Inšpekcijski postopek 

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

Inšpekcija za informacijsko družbo 

Ministrstvo za javno upravo 

Inšpektorat za javni sektor 

Tržaška 21 

1000 Ljubljana 

01 478 83 84 

gp.ijs@gov.si

Accessibility