DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI

DELAVNICE

Drugačen način življenja otrok in mladostnikov je povezan z zmanjšanim gibanjem ter pogostejšim uživanjem hitre hrane, kar vodi v porast telesne mase, ki se zaradi teh navad lahko nadaljuje v odraslo dobo in je pogosto povezana s povečanim tveganjem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.

Delavnica Družinska obravnava debelosti je namenjena čezmerno hranjenim in telesno manj zmogljivim otrokom in njihovim družinam, kot pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga.

O DELAVNICI

Na delavnici boste pridobili praktična znanja in veščine za postopno spreminjanje življenjskih navad ter vzpostavitev primernih prehranskih in gibalnih vzorcev ob psihološki podpori v procesu vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

Delavnica obsega:

individualni pregled s starši pri pediatru,

10 skupinskih srečanj v obliki delavnic,

kontrolne preglede pri pediatru in

individualne posvete z dietetikom/kineziologom/psihologom.

Delavnico izvajajo pediater, diplomirana medicinska sestra, kineziolog, dietetik in psiholog.

Delavnica je namenjena učencem 3. in 6. razredov, ki jih po sistematičnem pregledu predlaga imenovani zdravnik šole.

Drugačen način življenja otrok in mladostnikov je povezan z zmanjšanim gibanjem ter pogostejšim uživanjem hitre hrane, kar vodi v porast telesne mase, ki se zaradi teh navad lahko nadaljuje v odraslo dobo in je pogosto povezana s povečanim tveganjem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.

Delavnica Družinska obravnava debelosti je namenjena čezmerno hranjenim in telesno manj zmogljivim otrokom in njihovim družinam, kot pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga.

Pridobili boste znanja o:
– Skupinah hranil, uravnoteženem načinu prehranjevanja ter ustreznejših prehranskih izbirah.
– Zdravem nakupovanju ter zdravi pripravi hrane.
– Pomenu telesne aktivnosti in različnih telesnih vajah (gibljivost, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacija, moč).
– Pomenu spanja, počitka in regeneracije.
– Krepitvi samopodobe in načinov spoprijemanja s stresom ob spreminjanju življenjskega sloga.

Accessibility