VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Vzgoja za ustno zdravje je proces, s katerim se starši srečajo že v materinski šoli, po rojstvu otroka pa pri obiskih v pedontološki ambulanti ter v okviru triletne sistematike. Po vstopu otroka v vrtec in kasneje v šolo pa se le ta sreča z zobozdravstveno vzgojo v samem vzgojnem procesu, saj je vzgoja za ustno zdravje že dolga leta vpeta v vzgojno-varstveni in učni proces.

Pri ohranjanju in krepitvi ustnega zdravja ima ključno vlogo lastna skrb za ustno zdravje. Ta pri mlajših otrocih predstavlja zdravo prehrano ter dosledno izvajanje ustne higiene s strani staršev oziroma skrbnikov. Pri šoloobveznih otrocih in mladostnikih pa motiviranost o vzdrževanju redne in temeljite ustne higiene ter zavedanje o škodljivih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje v ustni votlini.

Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na obeh šolah občine Dravograd s podružnicami ter v vseh vrtcih občine, sodelujemo tudi z javnimi zavodi v lokalni skupnosti.

V skrbi za izboljšanje ustnega zdravja otrok in mladostnikov potekajo po predhodnem dogovoru tudi individualna svetovanja ter poučitve v kabinetu za ustno higieno, ki se nahaja v pritličnih prostorih Zdravstvenega doma Dravograd. Svetovanja s poučitvami potekajo tudi na obeh osnovnih šolah s podružnicami.

Program vzgoje za zdravje v predšolskem obdobju

Sodelovanje medicinske sestre z otroci poteka skozi dva obiska na leto v vseh skupinah vrtcev, prilagojena otrokovi starosti in zmožnostim.

Poudarek je na:

– demonstracija in učenje čiščenja zob,

– osveščanje o zdravi prehrani in razvadah ter

– predstavitvi pripomočkov za čiščenje zob.

Izvajamo aktivno metodo demonstracije čiščenja zob s poudarkom pravilne tehnike. Izobraževalne vsebine predstavimo skozi pogovor, igro in animacijo. Izvajamo tudi izobraževanja za starše ter zaposlene v VVZ.

V vseh enotah vzgojno-varstvenih zavodov imajo otroci v vrtcu zobne ščetke, ki jih nabavimo v začetku šolskega leta. S pomočjo vzgojiteljic in njihovih pomočnic otroci zobe v vrtcu umivajo vsak dan, po kosilu.

Program vzgoje za ustno zdravje v šolskem obdobju

Vzgoja za ustno zdravje na obeh osnovnih šolah s podružnicami poteka skozi vso šolsko leto kontinuirano in vključuje izvajanje Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani v vseh razredih, aktivno demonstracije pravilnega ščetkanja zob s fluorizacijo ter vzgojno izobraževalna predavanja.

V prvi in drugi triadi šolarje seznanimo o mlečnih in stalnih zobeh, pripomočkih za ustno higieno, škodljivih razvadah, poškodbah zob in prve pomoči, pomembnosti rednih obiskov pri zobozdravniku, zdravi prehrani in pitju nesladkanih pijač ter vode, jim demonstriramo pravilno tehniko ščetkanja zob ter uporabo ostalih pripomočkov za izvajanje ustne higiene.

V tretji triadi se pogovorimo o zdravi prehrani in zdravih pijačah, uporabi zobne nitke in ostalih pripomočkov za čiščenje, pasteh sodobnega sveta v povezavi z ustnim zdravjem (beljenje zob, tujki v ustni votlini), razvadah (kajenje in ostali nikotinski izdelki, alkohol), boleznih v ustni votlini, kislinskih erozijah, motnjah hranjenja ter pomembnosti rednih obiskov pri zobozdravniku.

Izvajamo tudi predavanja za starše ter pedagoške delavce.

Izvajalka vsebin vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov:

Petra Ozanič, dipl. m. s.
E-naslov: solska.preventiva@zd-dravograd.si
Tel. številka: 02/ 87 23 408 ; 031 753 009

Accessibility