Sporočilo o prostem delovnem mestu

page1image56568896page1image62791808

Sporočilo o prostem delovnem mestu Registrska številka prijave: HU42089

Delodajalec: MŠO: 5054885000 šifra SKD: 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD TRG 4. JULIJA 4
2370 DRAVOGRAD

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5507 DRAVOGRAD Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LABORATORIJSKI TEHNIK – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih predanalitskih vplivov; odvzem venske in kapilarne krvi; zbiranje, sortiranje, evidentiranje, shranjevanje različnega biološkega materiala; priprava materiala za preiskave in izvajanje nadzora kakovosti dela (vključno z dnevnim umiranjem analizatorjev); samostojno izvajanje zahtevnejših analiz in preiskav različnega biomateriala v skladu s predpisanimi postopki

Izobrazba po Klasius: 150 srednja strokovna, srednja splošna, 0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija
Alternativna izobrazba: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0914

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov: SL – slovenski jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro Zahtevana rač. znanja: 4 – delo z bazami podatkov – 1 – osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: VALERIJA PODERŽAN, 02 87 23 428, valerija.poderzan@zd- dravograd.si
Kontakt delodajalca za BO: VALERIJA PODERŽAN, 02 87 23 428, valerija.poderzan@zd-dravograd.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavodapage1image56558336

Urnik dela:
Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: Rok za prijavo kandidatov:

dopoldan

17.6.2021 Datum objave v prostorih zavoda: 17.6.2021 25.6.2021

1/1

Accessibility