TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 s HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI

TESTIRANJA IZVAJAMO:

Ponedeljek: od 8:30 do 9:30 / od 10:30 do 11:30

Torek: od 10:30 do 11:30

Sreda: od 10:30 do 11:30

Četrtek: od 10:30 do 11:30

Petek: od 10:30 do 11:30

Odgovorna oseba za izvajanje testiranja s HAT: Franja Hribernik, dipl.ms.  

(telefonska številka: 041-342-612)

Testiranje je za brezplačno za vse osebe, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Accessibility