Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na obeh šolah občine Dravograd s podružnicami ter v vseh vrtcih omenjene občine.

Obiski se izvajajo kontinuirano po programu in zajemajo mesečne kontrole čistosti zob (z demonstracijo in podukom), fluorizacijo, vsebine vzgoje za ustno zdravje pa so vpete v šolski program  tudi v okviru predavanj za otroke in njihove starše.

V skrbi za izboljšanje ustnega zdravja otrok in mladostnikov potekajo tudi individualne poučitve v kabinetu za ustno higieno, ki se nahaja v pritličnih prostorih Zdravstvenega doma Dravograd.

Za dogovor glede termina, posvet ali vprašanja smo dosegljivi po telefonu ali preko e-pošte:

T: 02/ 87 23 408 ali 031 753 009 (v primeru nedosegljivosti vam vrnemo klic)

E: solska.preventiva@zd-dravograd.si

Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na obeh šolah občine Dravograd s podružnicami ter v vseh vrtcih omenjene občine.

Obiski se izvajajo kontinuirano po programu in zajemajo mesečne kontrole čistosti zob (z demonstracijo in podukom), fluorizacijo, vsebine vzgoje za ustno zdravje pa so vpete v šolski program  tudi v okviru predavanj za otroke in njihove starše.

V skrbi za izboljšanje ustnega zdravja otrok in mladostnikov potekajo tudi individualne poučitve v kabinetu za ustno higieno, ki se nahaja v pritličnih prostorih Zdravstvenega doma Dravograd.

Za dogovor glede termina, posvet ali vprašanja smo dosegljivi po telefonu ali preko e-pošte:

T: 02/ 87 23 408 ali 031 753 009 (v primeru nedosegljivosti vam vrnemo klic)

E: solska.preventiva@zd-dravograd.si